Rapp-consulting

 

Våra tjänster  

Vi erbjuder en stor mängd tjänster med garanterat mätbara resultat och en positiv effekt på er personal och arbetsmiljö.


Grundutbildning - Fallskydd

Kursen är enbart teoretisk.
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14


Tidsåtgång 4 timmar.


Målgrupp.


Alla som arbetar på tak eller andra höga höjder, arbetsledare, skyddsombud och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar 2 meter ovanför marken där risk för fall finns.

Kursinnehåll:

 Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

Fallskyddssystem
Förankring
Ergonomi
Skötsel
Kontroll
Daglig tillsyn

Räddningsplan


Säkra lyft  


Kursen är enbart teoretisk och tar 4 timmar, men kan även bokas med praktiska övningar.

Tidsåtgång 4 timmar med 

Kursinnehåll.

Lagar och regler.

Lyfthantering.

Daglig kontroll och kassaktioner.

Belastningstabeller, lyftvinklar.

Kommunikation, teckengiving och radiosignalering.

personlyft, samlyft och lyftledare.

Minikransutbildning.


Kursinnehåll.

Genomgång av minikranens uppbyggnad och användningsområden.

Säkerhetsgenomgång samt lagar och regler.

Uppställning, körning och transport av minikranen.

Bedöma risker, genomgång av belastningstabeller, vindpåverkan.

Daglig kontroll.

Praktiska övningar med körning från maskinen samt med fjärrstyrning.

Teoretisk och praktiskt prov,


Allmän ställningsutbildning 2 - 9 M

Tidsåtgång 1 dag enbart teori kan även väljas med praktiska övningar.

Kursinnehåll.

Lagar och föreskrifter.

Monteringsanvisningar.
Ställningstyper, lastklasser, vindpåverkan, dimensionering.

Material.

Utförande.

Personlig skyddsutrustning.

Särskild Ställningsutbildning.


Tidsåtgång 80 timmar varav 40 timmar är självstudier och 40 timmar lärarledda lektioner.

För dom som bygger ställningar över 9 M och mer komplicerade ställningsbyggnationer.

Kursinnehåll.

Olika ställningstyper.

Materiallära.

Olika ställningstyper.

vindlaster och lastberäkning på bomlag och spiror.

Förankringar.

Ritningsläsning.

Yrkesräkning.

Typkontrollerat material.

Arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning och hjälpmedel.

Tilläggsutbildning väderskydd.

Tidsåtgång 36 timmar, kan fås med praktiska övningar.

Kursinnehåll.

Regler för väderskydd.

Olika typer av väderskydd.

Väderskydd och ställningskombinationer.

Arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning och hjälpmedel.


Truckutbildning enligt TLP 10

Tidsåtgång 1-5 dagar beroende på förkunskaper.

Kursinnehåll.

Lagar och regler.

Truckens kosntruktion.

Tyngdpunktsavstånd, lastdiagram, tyngdpunkter och stabilitet.

Daglig kontroll.

Trafikbestämmelser.

Ergonomi.

Truckens användndningsområden.

Genomgång av EUR-pallar.

Praktiska övningar.


Repetitionskurs mobila arbetsplattformar.


Tidsåtgång 4 timmar, kan även väljas med praktiska övningar.


Utbildning mobila arbetsplattformar

Tidsåtgång 1 dag.

Kursinnehåll.

Lagar och regler.

Olika mobila arbetsplattformar och användningsområden.

Liften uppbyggnad.

Körtillstånd och besiktningskrav.

Praktiska övningar.

Repetitionskurs mobila arbetsplattformar.

Tidsåtgång 4 timmar, kan även väljas med praktiska övningar.Arbetsledarutbildning

För arbetsledande personal.

Tidsåtgång 1-3 dagar.


Bygg, industri, åkeri, hamn, tunnel/ gruvarbete samt övriga branscher där någon av våra utbildningar används.


Kursinnehåll.

Lagar och regler.
Genomgång av checklistor och övriga branschkrav.
Praktisk genomgång av checklistor i er arbetsmiljö.


Traversutbildning

Tidsåtgång 1-5 dagar beroende på förkunskaper-

Kursinnehåll.

Lagar och regler.

Olika traverser.

Konstruktion och användningsområden.

Lyftredskap.

Besiktningskrav och daglig kontroll.
Risker som kan uppstå vid körning med travers.

Praktiska övningar med hängmanöverdon och fjärrkontroll.


Motorsåg och röjsågsutbildning alla klasser.


Tidsåtgång 1-4 dagar.

Motorkapsutbildning.


Tidsåtgång 4 timmar kan även bokas med praktiska övningar.

Kursinnehåll.
Lagar och regler.

Genomgång av konstruktion, olika redskap samt användningsområden.

Daglig kontroll.

Säkerhet och risker.

Skotta säkert utbildning.


Tidsåtgång 3 timmar kan även bokas med praktiska övningar.

Kursinnehåll.

Säkerhet på tak.

Säkerhet på gatan.

Metoder, verktyg och rutiner.

Lyftledar/signalmansutbildning
med praktiska övningar.

Hamnkransutbildning.

Kontakta oss för mer information.


Våra övriga tjänster är följande, lyftledare och signalman, logistikkordinator, utställningskordinator, entreprenad maskinförare för längre eller kortare uppdrag. Vi gör även andra utbildningar och utför andra tjänster vid förfrågan.Kontakta oss för info så skräddarsyr vi ert utbildningspaket.
Kontakta oss gärna för mer information!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Post
Samtal