Rapp-consulting

 

Om oss 

Rapp-Consulting är ett utbildningsföretag som tillhanda håller utbildningar inom, bygg, industri, åkeri, hamn och anläggning, våra övriga tjänster vi tillhandahåller är lyftledare/signalman, logistikordinator, utställningskordinator, entreprenadmaskinförare, arbetsledare för längre eller kortare perioder.

Vi har över 10 års utbildningsvana inom vårar utbildningar och instruktörerna är alltid uppdaterade med det senaste nyheterna när det gäller lagar, regler och utbildningskrav.

Vi utför alla våra utbildningar på engelska vid behov och även på andra språk med hjälpa av tolk när det behovet uppstår.

Vi planerar och utför våra utbildningar utefter ert behov så det passar in i er verksamhet på bästa sätt.

 På våra utbildningar och övriga tjänster så följer uppsatta branschkrav och gällande lagkrav.

Utöver våra tjänster så utför vi andra utbildningar och uppdrag vid förfrågan
. 


 


 


 


 


 

Post
Samtal